ඔබ මවිත කරවන තවත් වටිනා නව නිර්මාණ කිහිපයක්

බිම පිරිසිදු කරන රොබෝ කානු පද්ධති…
අවහිර වීමට විසදුම…
ආරක්ෂාකාරී ජංගම දුරකථන රඳවනය…
ස්මාර්ට් නිවස ඇතුළු නිර්මාණ රාශියක්…

තොරතුරු තාක්‍ෂණ සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ වසර 15කට අධික ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ඇති ව්‍යවසායකයෙකු වන සංජය ඇල්විටිගල මහතා eLearning Digital Content Development, Learning Management Systems, SaaS Platforms, Search Engine Optimization, Digital Marketing, Social Entrepreneurship වැනි අංශයන් පිළිබඳව හසල දැනුමක් ඇති අයෙක් වන අතර eLearning.lk ආයතනයේ සම නිර්මාතෘවරයෙක් සහ විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයාද වනවා.