නට් එකක් බුරුල් උනාම දැනගන්න අපූරු ක්‍රමයක්

iCap නමින් හදුන්වන මේ සරල එහෙත් කාටවත් නොහිතුන නිර්මාණය කවදාහරි ලෝකයට නැතුවම බැරි දෙයක් වේවි

තොරතුරු තාක්‍ෂණ සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ වසර 15කට අධික ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ඇති ව්‍යවසායකයෙකු වන සංජය ඇල්විටිගල මහතා eLearning Digital Content Development, Learning Management Systems, SaaS Platforms, Search Engine Optimization, Digital Marketing, Social Entrepreneurship වැනි අංශයන් පිළිබඳව හසල දැනුමක් ඇති අයෙක් වන අතර eLearning.lk ආයතනයේ සම නිර්මාතෘවරයෙක් සහ විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයාද වනවා.