මහා පිපුරුම නොහොත් විශ්වයේ උත්පත්ති කතාව | Big Bang Theory

අද අපි කතා කරන්නෙ Big Bang එක නොහොත් මහා පිපුරුම ගැනයි. වෙනත් විදිහකින් කිව්වොත් විශ්වයේ උත්පත්තිය ගැන එළිදක්වලා තියෙන විද්‍යාත්මක මත වලින් වඩාත්ම සුප්‍රසිද්ධ සහ වඩාත්ම පිළිගත් මතය ගැනයි. ඒ කතාව දැනගන්න, අපේ මේ Video එක බලලම ඉන්නකො.

* ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර –
01. Book: “Big History” By David Christian (DK)
02. Book: “Space” By DK
03. Website: www.science.nasa.gov
04. Website: www.space.com
05. Website: www.astronomy.com

තොරතුරු තාක්ෂණ සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ වෙබ් අඩවි නිර්මාණකරණය පිළිබඳ වසර 10කට ආසන්න කාලයක් සේවයේ නියතුව සිටි දනුල වික්‍රමආරච්චි, මේ වන විට පූර්ණකාලීනව eLearning.lk ආයතනයට සම්බන්ධ වී, එහි මාධ්‍ය හා තොරතුරු අධ්‍යක්ෂණ අංශය සඳහා තම දායකත්වය ලබා දෙමින් සිටියි.