අද වැඩිහිටියා දරුවන් වර්ග තුනක් ඉදිරියේ අභියෝගයට ලක් වෙනවා – Psychologist Samitha Etuldoraarachchi

අද මාතෘකාව ළමයින් සහ ගුරුවරුන්… පසුගිය සති කිහිපයේම විවිධ මාධ්‍යය ඔස්සේ අපිට අහන්න දකින්න ලැබුණු සිදුවීම් නිසා අපි හිතුවා මනෝවිද්‍යාඥ සමිතා ඇතුල්දොරආරච්චි මහත්මිය සමඟ නැවතත් මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න…

? තාරුණ්‍යය වෙනුවෙන් ගෙන එන පාඨමාලාවේ විස්තර දැන ගැනීමට (WhatsApp Group) – https://bit.ly/3rXNl43
? තාරුණ්‍යය වෙනුවෙන් ගෙන එන පාඨමාලාව මෙතනින් – https://bit.ly/3SDDWKe
? සමිතා මහත්මිය සමග පෞද්ගලිකව ගැටළු ගැන කතා කරන්න – https://elearning.lk/expert/samithaE
? වැඩි විස්තර සහ තාක්ෂණික සහාය සඳහා – 075 6 700 700 (Call) / 075 954 1398 (WhatsApp Messages)
? දෙමාපියන් වෙනුවෙන් ගෙන එන පාඨමාලාවේ විස්තර දැන ගැනීමට (WhatsApp Group) – https://bit.ly/3VuEJQ2
?දෙමාපියන් වෙනුවෙන් ගෙන එන පාඨමාලාව මෙතනින් – https://bit.ly/3E46hFr

තොරතුරු තාක්‍ෂණ සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ වසර 15කට අධික ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ඇති ව්‍යවසායකයෙකු වන සංජය ඇල්විටිගල මහතා eLearning Digital Content Development, Learning Management Systems, SaaS Platforms, Search Engine Optimization, Digital Marketing, Social Entrepreneurship වැනි අංශයන් පිළිබඳව හසල දැනුමක් ඇති අයෙක් වන අතර eLearning.lk ආයතනයේ සම නිර්මාතෘවරයෙක් සහ විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයාද වනවා.