ලෝකයේ භයානකම පොත

ලෝකයේ භයානකම පොත ගැන දන්නවාද? ඇයි ඒකට ලෝකයේ භයානකම පොත කියන්නෙ? කවුද මේ පොත ලිව්වෙ? කොහෙද මේ පොත තියෙන්නෙ? අද විනාඩි දෙකේ කතාව මේ ගැනයි…

තොරතුරු තාක්ෂණ සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ වෙබ් අඩවි නිර්මාණකරණය පිළිබඳ වසර 10කට ආසන්න කාලයක් සේවයේ නියතුව සිටි දනුල වික්‍රමආරච්චි, මේ වන විට පූර්ණකාලීනව eLearning.lk ආයතනයට සම්බන්ධ වී, එහි මාධ්‍ය හා තොරතුරු අධ්‍යක්ෂණ අංශය සඳහා තම දායකත්වය ලබා දෙමින් සිටියි.