අපිට පහලින් හිටපු අඩු අදායම් ලාභී රටවල් වේගයෙන් අපි පසුකරගෙන ඉදිරියට යනවා – හේමරත්න ලියනාරච්චි

ආර්ථික, මුල්‍ය, මානව සම්පත් හා එක්සත් ජාතීන්ගේ ධරණිය සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබද විශේෂඥ හේමරත්න ලියනාරච්චි මහතා අප සමග පැවැත්වූ සකච්චාව

තොරතුරු තාක්‍ෂණ සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ වසර 15කට අධික ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ඇති ව්‍යවසායකයෙකු වන සංජය ඇල්විටිගල මහතා eLearning Digital Content Development, Learning Management Systems, SaaS Platforms, Search Engine Optimization, Digital Marketing, Social Entrepreneurship වැනි අංශයන් පිළිබඳව හසල දැනුමක් ඇති අයෙක් වන අතර eLearning.lk ආයතනයේ සම නිර්මාතෘවරයෙක් සහ විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයාද වනවා.