නෙලුම් කුලුන තමන්ම හදපු 3D ප්‍රින්ටරෙන් ප්‍රතිනිර්මාණය කරන දක්ෂයා

චමත් අපිට කලින් මුණගැහෙන්නේ පාසල් යන කාලයේදී. එදා ඔහුගේ ඒ නිර්මාණය අද යහළුවන් කීපදෙනෙකු සමහ වැඩිදියුණු කර වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.

තොරතුරු තාක්‍ෂණ සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ වසර 15කට අධික ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ඇති ව්‍යවසායකයෙකු වන සංජය ඇල්විටිගල මහතා eLearning Digital Content Development, Learning Management Systems, SaaS Platforms, Search Engine Optimization, Digital Marketing, Social Entrepreneurship වැනි අංශයන් පිළිබඳව හසල දැනුමක් ඇති අයෙක් වන අතර eLearning.lk ආයතනයේ සම නිර්මාතෘවරයෙක් සහ විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයාද වනවා.