ඔබේ දරුවාටත් Phones, Laptop, Internet නැතුවම බැරිද? – Psychologist Samitha Etuldoraarachchi

අද සාකච්ඡාවට අපි තේමා කරගන්නෙ මනෝවිද්‍යාඥ සමිතා ඇතුල්දොරආරච්චි මහත්මිය eLearning.lk අපත් සමඟ ආරම්භ කළ Effective Parenting Techniques පාඨමාලාව ගැනත්, ඒ වගේම අපේ රටේ බහුතරයක් මව්වරුන් තමන්ගේ දරුවා සම්බන්ධයෙන් මුහුණපාන පොදු ගැටළු පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරන්නයි.

? Effective Parenting Techniques – https://bit.ly/3qv5ipV
? WhatsApp Group : https://chat.whatsapp.com/JIsboxbR3Uo1zwJ1mXBZsm

? How to Enjoy Being Young? – https://bit.ly/3Bc4Q4J
? WhatsApp Group : https://chat.whatsapp.com/G6sPyJVl122K2sYteHOmnc

? වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න – 075 6 700 700
? වැඩි විස්තර සඳහා WhatsApp Message කරන්න – 075 954 1398

? දෙමාපියන්ගේ අදහස් – https://www.youtube.com/watch?v=kh5P-yndrHU

තොරතුරු තාක්‍ෂණ සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ වසර 15කට අධික ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ඇති ව්‍යවසායකයෙකු වන සංජය ඇල්විටිගල මහතා eLearning Digital Content Development, Learning Management Systems, SaaS Platforms, Search Engine Optimization, Digital Marketing, Social Entrepreneurship වැනි අංශයන් පිළිබඳව හසල දැනුමක් ඇති අයෙක් වන අතර eLearning.lk ආයතනයේ සම නිර්මාතෘවරයෙක් සහ විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයාද වනවා.