ඔබේ බව්වා Salon එක්කන් යනවාද? | Hasini Ekanayake & Umesha Hansani

June 3, 2023
ඔබේ බව්වා Salon එක්කන් යනවාද?

Lean Manufacturing : Seminar 02 : Thilina Ranasinghe (Sinhala)

May 29, 2023
? ඔබේ ආයතනයේ නිෂ්පාදන වල ධාරිතාවය අඩු වෙලාද? මහන්සි වෙන තරමට ප්‍රතිපල ලැබෙන්නෙ නැද්ද? ? පවතින ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක සේවකයින්ගේ උනන්දුව දවසින් දවස අඩු වෙනවද?

ලස්සනට ගවුම් මහන දිලේශා | Hasini Ekanayake & Dilesha Madushani

May 11, 2023
ලස්සනට ගවුම් මහන දිලේශා...

ඉටිපන්දම් එළියෙන් ජීවිතය ආලෝකවත් කරගත් හුරතල් ඩිලේෂියා | Hasini Ekanayake & Dileshiya Jayasuriya

May 4, 2023
ඉටිපන්දම් එළියෙන් ජීවිතය ආලෝකවත් කරගත් හුරතල් ඩිලේෂියා...

හීන ජයගත් අජිත් | Hasini Ekanayake & Ajith Weerasekara

April 20, 2023
හීන ජයගත් අජිත් | Hasini Ekanayake & Ajith Weerasekara

දරුවො ලැබුනා කියලා හීන මරන්න එපා | Hasini Ekanayake & Chathuri Abeysundara

April 6, 2023
දරුවො ලැබුනා කියලා හීන මරන්න එපා...

උණු ඉටි එක්ක හැප්පිලා බතික් ඇඳුම් නිර්මාණය කරන හැටි | Hasini Ekanayake & Thilochana Wikramasekara

March 30, 2023
උණු ඉටි එක්ක හැප්පිලා බතික් ඇඳුම් නිර්මාණය කරන හැටි...

මැහුමෙන් හීන ජය ගත් ජානු | Hasini Ekanayake & Janu Dhanayaka

March 23, 2023
මැහුමෙන් හීන ජය ගත් ජානු...

How to FIND A JOB that fits your Qualifications? (Sinhala)

March 16, 2023
ඔබගේ සුදුසුකම් වලට ගැලපෙනම වෘත්තිය තෝරාගන්නේ කෙසේද? eLearning.lk අපි, XPressJobs සමඟ සංවිධානය කරන නොමිළේ සම්මන්ත්‍රණය...

හීන ජයගත් හර්ෂණීගේ කතාව | Hasini Ekanayake & Harshini De Alwis

March 10, 2023
හීන ජයගත් හර්ෂණීගේ කතාව...