පිටසක්වල ජීවය සෙවීම

පිටසක්වළ ජීවය පිළිබඳව වූ විෂය ක්ෂේත්‍රය මූලික වශයෙන් සරල හා සංකීර්ණ ලෙස කොටස් 2 කට ඛෙදා වෙන් කර දැක්විය හැකිය.

හඳුනා නොගත් පියාසර වස්තු දර්ශනය වීම්, අත්භූත ජීවීන් දර්ශනය වීම් සහ වෙනත් පැහැදිලි කළ නොහැකි, අබිරහස් සිදුවීම් ආදිය ඉහත සඳහන් කළ සරල කොටසට අයත් වන අතරේ සංකීර්ණ කොටස ජීවයෙන් සපිරි වෙනත් ග්‍රහලෝක සොයා දියත් කෙරෙන පර්යේෂණ මෙහෙයුම්, විශ්වයේ අඳුරු පදාර්ථ නිරීක්ෂණය, යම් ග්‍රහලොවක ජීවයක් හට ගත හැකි ආකාර පිළිබඳව කෙරෙන පරීක්ෂණ, පිටසක්වළ බුද්ධිමතුන් සමග සන්නිවේදනයේ යෙදීමේ අරමුණින් යුතු ව්‍යාපෘතීන් ආදියෙන් සමන්විත වේ.

———————————-
මේ සම්බන්ධව eLearning.lk බ්ලොග් අඩවියේ පල වූ ලිපි –

1. ඔබ අහසේ දකින්නේ වර්තමානය නොවේ – https://elearning.lk/blog/space-and-us/

2. හඳුනා නොගත් පියාසර වස්තු සම්බන්ධ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති – https://elearning.lk/blog/ufoprojects/

3. පියාඹන පීරිසි..??? – https://elearning.lk/blog/flying-saucers/

4. මිනිසා ද පිටසක්වළ ජීවියෙකු නම්…? – https://elearning.lk/blog/aliens-are-there-and-the-origin-of-life/

5. ලොව කැළඹූ බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය – https://elearning.lk/blog/bermuda-triangle/

6. තාරකා පරිණාමනය – https://elearning.lk/blog/stellar-evolution/

අපි eLearning.lk... විද්‍යාව, තාක්ෂණය හා විචාරවත් චින්තනය ප්‍රවර්ධනයට කැප වූ පුරෝගාමී ඩිජිටල් අවකාශය...