ෆ්‍රංශුවා ඩුවාලියේ | Francois Duvalier – Bio Map with Chamara Sumanapala

February 25, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 48 වන වැඩසටහන... අද අපේ

පුටින්ගේ අවදානම් සහගත Game එක

February 24, 2022
නිරන්තරයෙන් ඇවිල යන යුක්‍රේන අර්බුදය නැවත වරක් ඇවිලී ගියවිට පෙර අවස්ථාවල මෙන්ම ටික කලක් අර්බුදය ඇදීගොස් පසුව සමථයකට පත්වේ යයි බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරන්නට ඇති.

මාර්ටින් නීමොලර් | Martin Niemöller – Bio Map with Chamara Sumanapala

February 18, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 47 වන වැඩසටහන... අද අපේ

ප්‍රංශ හමුදා මාලි රාජ්‍යයෙන් ඉවත්වෙති

February 18, 2022
ඉස්ලාමීය අන්තවාදී සංවිධානවලට එරෙහිව මෙහෙයුම්වල නිරතව සිටි ප්‍රංශය ප්‍රමුඛ රටවල් කිහිපයක හමුදා බටහිර අප්‍රිකාවේ මාලි රාජ්‍යයෙන් ඉවත් කරගන්නා බව 2022 පෙබරවාරි 17 වනදා නිල වශයෙන්

කොන්ස්තන්තින් රකසොව්ස්කි | Konstantin Rokossovsky – Bio Map with Chamara Sumanapala

February 11, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 46 වන වැඩසටහන... අද අපේ

මාරියෝ පූසෝ | Mario Puzo – Bio Map with Chamara Sumanapala

February 4, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 45 වන වැඩසටහන... අද අපේ

සතියකට වඩා ඇදී ගිය අල්-හසාකා ISIS ප්‍රහාරය

January 31, 2022
සිරියාවේ අල්-හසාකා නගරයේ ගෙවෙරාන් සිරගෙය වෙත 2022 ජනවාරි 20 වනදා රාත්‍රියේ එල්ල වූ ප්‍රහාරය සමග හටගත් සටන ජනවාරි 29 වනදා තෙක්ම ඇදුණ අතර ඇතැම් වාර්තා

දෙවන ලියෝපෝල්ඩ් | Leopold II – Bio Map with Chamara Sumanapala

January 28, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 44 වන වැඩසටහන... අද අපේ

බුර්කිනා ෆාසෝ හමුදා කුමන්ත්‍රණය සිදුවූයේ ඇයි?

January 21, 2022
බටහිර අප්‍රිකාවේ රාජ්‍යයක් වන බුර්කිනා ෆාසෝ හි ජනාධිපති රොච් කබෝරේ බලයෙන් පහ කරනු ලැබුණු බවත් යුධ හමුදාව විසින් බලය අල්ලාගන්නා ලද බවත් 2022 ජනවාරි 24

නිකොලා චෞචෙස්කු | Nicolae Ceausescu – Bio Map with Chamara Sumanapala

January 20, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 43 වන වැඩසටහන... අද අපේ