දලයි ලාමා පිළිබඳ ඇමරිකාවේ සම්මත කළ පනත

December 30, 2020
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කොන්ග්‍රස් සභාවේ සම්මත වූ ටිබෙටය සම්බන්ධ පනතක් පිළිබඳ පසුගිය දිනවල ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවල කතාබහට ලක්වනු දකින්න ලැබුණා. TPSA හෙවත් Tibetan Policy and Support

ඉතියෝපියාව කැළඹූ ටිග්‍රේ යුද්ධයේ පසුබිම

December 28, 2020
පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ (2020) ලෝක දේශපාලනයේ අවධානයට ලක් වූ එක් අර්බුදයක් වූයේ ඉතියෝපියාවේ ටිග්‍රේ ප්‍රාන්තය ආශ්‍රිතව ඇති වූ යුධමය තත්ත්වය යි. මෙම ප්‍රදේශයේ සටන් බොහෝ