රොබර්ට් මුගාබේ | Robert Mugabe – Bio Map with Chamara Sumanapala

June 25, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 59 වන වැඩසටහන.. අද අප

ගබරියෙල් බොරිච් | Gabriel Boric – Bio Map with Chamara Sumanapala

June 3, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 58 වන වැඩසටහන.. අද අප

ගුසෙප් ගැරිබාල්ඩි | Guiseppe Garibaldi – Bio Map with Chamara Sumanapala

May 23, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 57 වන වැඩසටහන... මෙවර Bio

කිම් ඉල් සුං | Kim Il-sung – Bio Map with Chamara Sumanapala

May 14, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 56 වන වැඩසටහන... මෙවර Bio

ලොව පළමු නොබෙල් ත්‍යාගලාභිනිය

May 11, 2022
ඉලක්ක කරා යන ගමනේදී කාන්තාවකට එන ප්‍රශ්න ගැටලු තාඩන පීඩන විශාලයි. කාන්තාවකට තම ජීවිතය තුළ දී තම පවුල, සමාජය, ආගම, සංස්කෘතිය වැනි නොයෙකුත් තත්ත්ව තුළදී

බොබ් මාර්ලේ | Bob Marley – Bio Map with Chamara Sumanapala

May 6, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 55 වන වැඩසටහන... ජැමේකාවේ ඉපිද

ඉඩි අමීන් | Idi Amin – Bio Map with Chamara Sumanapala

April 29, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 54 වන වැඩසටහන... උගන්ඩාවේ හිටපු

පාකිස්ථානයේ බලූචිස්ථාන් කැරැල්ලේ අලුත්ම උපක්‍රමය​

April 29, 2022
පාකිස්ථානයේ කරච්චි සරසවිය දෙසට ඇදෙන වෑන් රථය​ ගමන් කරන මාර්ගය අසළ පදික වේදිකාවේ සම්ප්‍රදායික ඇඳුමින් සැරසී මුහුණ වසාගෙන සිටි කාන්තාවක සිටියා. බස් රථය තමා අසළින්

ෆර්ඩිනන්ඩ් මාර්කෝස් | Ferdinand Marcos – Bio Map with Chamara Sumanapala

April 22, 2022
ප්‍රවීණ විදෙස් දේශපාලන විශ්ලේෂක සහ ලේඛක, චාමර සුමනපාල මහතා, ලෝ සුපතල චරිත පිළිබඳව eLearning.lk සමඟ ගෙන එන Bio Map වැඩසටහනේ 53 වන වැඩසටහන... ජනතා විප්ලවයකින්

අරාබි වසන්තය යනු කුමක්ද​?

April 21, 2022
පසුගිය දිනවල අරාබි වසන්තය ගැන ලංකාවේ කිසියම් කතාබහක් ඇතිවුණා ඔබට මතක ඇති. ඊට හේතු වූයේ 2022 මාර්තු 31 වනදා ජනාධිපතිවරයාගේ නිවස අසළ පැවති උද්ඝෝෂණ පිළිබඳ