හීලෑ අලි ඇත් පරපුර

February 11, 2020
අවුරුදු දෙදහස් පන්සීයක් තිස්සේ අපේ රටේ දේශපාලනික, ආගමික, ආර්ථික, සංස්කෘතික සහ සමාජීය අංශවලට සෘජුවම සම්බන්ධ වුණු සාධකයක් විදිහට අලි ඇතුන්ව හදුන්වන්න පුලුවන්. ලෝකයේ ඉන්න බුද්ධිමත්ම

මිත්‍යා විශ්වාස හැදුනු හැටි

December 31, 2019
පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් ඔප්පු කරපු ලංකාවේ මානව ඉතිහාසය අවුරුදු 137 000ක් විතර වෙනවා. ඒ කාලෙ ඉදලම ටික ටික ඉස්සරහට ඉස්සරහට ඇවිත් තමයි, අපි අද ඉන්න තත්වයේ

නත්තලේ ගීතය

December 22, 2019
We wish you a merry Christmas…. We wish you a merry Christmas…. We wish you a merry Christmas…. And a happy New Year…. නත්තල් කාලයේ