ලංකාවේ ටියුෂන් උප සංසකෘතිය වෙනුවට eLearning ආදේශ කළ හැකිද? – ඉසුර සිල්වා

March 14, 2019
ඉසුර අපිත් සමග කරපු සාකච්චා මාලාවේ පළමු වැනි සාකච්චාව. ලංකාවේ ටියුෂන් උප සංසකෘතිය වෙනුවට eLearning ආදේශ කළ හැකිද? Fuelled by passion and a vision to

විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ තුලින් ජාතික ව්‍යසන කළමනාකරණය කර ගන්නා අයුරු

February 24, 2019
අපේ රටට අවශ්‍ය මුලික පර්යේෂණද? ව්‍යවහාරික පර්යේෂණද? ශ්‍රී ලංකාව වැටි ඇති ආර්ථික හා සමාජීය ව්‍යසනයෙන් ගොඩ ඒමට නම් අපේ පර්යේෂකයින් ආර්ථික වශයෙන් ප්‍රතිපල දායී පර්යේෂණ

විද්‍යාව හා රාජ්‍ය පාලනය සඳහා එහි භාවිතය – මහාචාර්ය චන්දිම ගෝමස්

October 23, 2018
මේ සාකච්චාව තුලින් ලංකාවෙන් බිහිවූ විශිෂ්ට විද්‍යාර්තයකු වන චන්දිම ගෝමස් මහතා සමග හරවත් හා රසවත් මාතෘකා රැසක් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ඔබේ පාසල් යන වයසේ

රථවාහන නීතිය ගැන ඔබ දැන සිටිය යුතුම කාරණා රැසක්

September 25, 2018
eLearning.lk ඔස්සේ අද අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ ලංකාවේ පදිකයින් හා වාහන රියදුරන් අනිවාර්යයෙන්ම දැන ගත යුතු නීතිමය කාරණා සහ වඩාත් අරක්ශාකාරිව මහා මාර්ගයේ කටයුතු

Digital Transformation of the Sri Lankan Government Departments

June 7, 2018
eLearning.lk ඔබ වෙත ගෙන එන විද්වත් සාකච්චා පෙළගැස්මේ මීළඟ වෙළුම... ලංකාවේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයේ අකාර්යක්ෂමතාවය පිලිබඳ බරපතල කථිකාවක් සමාජගත වී ඇති මේ යුගයේ එය වෙනස් කිරීමට