ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථ දිනය

December 12, 2018
දෙසැම්බර් මාසයේ 12 වෙනිදට "ජාත්‍යාන්තර මධ්‍යස්ථ දිනය" (International Day of Neutrality) යෙදිලා තියෙනවා. මේ වගේ දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ අරමුණ තමයි ජාත්‍යන්තර සබඳතාවල මධ්‍යස්ථභාවයේ වටිනාකම

ලෝක කදුකර දිනය

December 11, 2018
දෙසැම්බර් මාසයේ 11 වෙනිදට ලෝක කදුකර දිනය යෙදිලා තියෙනවා... මේ දිනය ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන්නෙ ලෝකයේ තියෙන කදුවලින් අපට ලැබෙන ප්‍රයෝජන සහ කදු ආරක්ෂා ගැනීමේ

Elearning.lk නිර්මාතෘ සංජය ඇල්විටිගල සමඟ කතා බහක්

July 28, 2018
"ලෝකය රගමඩලකි. අපි එහි නළුවො වෙමු". ඒ, විලියම් ශේක්ස්පියර් ලියපු අපි කවුරුත් දන්න ප්‍රකාශයක්. ලෝකය කියන මේ අරුම පුදුම වස්තුව, බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා කරලා තියෙන්නෙ

YouTube සංවත්සරය (2005)

April 23, 2018
අන්තර්ජාල පරිශීලකයන් අතරේ YouTube ගැන නොදන්න කෙනෙක් නම් ඉන්න විදිහක් නෑ. අපි කොයි කවුරුත් ඕනෑම Video එකක් බලන්න පිවිසෙන්නෙ YouTube එකටයි. ඔයාලා මේ දකින්නෙ YouTube

ජාත්‍යන්තර පිළිකා දිනය

February 4, 2018
පෙබරවාරි මාසයේ 04 වන දිනට ජාත්‍යන්තර පිළිකා දිනය යෙදිලා තියෙනවා. 2000 අවුරුද්දේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් මේ වගේ දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න තීරණය කරලා තියෙන්නෙ, මේ

ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන දිනය

January 24, 2018
ජනවාරි මාසයේ 24 වන දිනට ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපනික දිනය යෙදිලා තියෙනවා.  ගෝලීය සාමය සහ තිරසාර සංවර්ධනය ගෙන ඒම සඳහා අධ්‍යාපනයේ කාර්යභාරය සැමරීම වෙනුවෙන් තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ