පෙර පාසලේදී අත්අකුරු ලියවන මොන්ටිසෝරි seal කරන්න පුළුවන් – ප්‍රවීන ගුරුවරියක් හෙළි කරයි

December 6, 2019
නීතියට අනුව පෙර පාසලේදී ළමයින්ට අකුරු ලිවිම තහනම් කියලා ඔබ දන්නවද? එහෙනම් ඇයි බොහෝ පෙර පාසල් මේ වැඩේ කරන්නේ? එයින් ළමයාට ඇතිවන බලපෑම මොන වගේද?

අද ගර්භාෂය කාන්තාවට අයිති නැති දෙයක්, පුරුෂයින්ට තවදුරටත් මේ සමාජ ක්‍රමය පවත්වාගන්න බෑ

May 18, 2019
මනෝ විද්‍යාඥ සමිතා අතුල්දොර ආරච්චි මහත්මිය සමග කල තවත් අර්ථවත් සමාජ කතිකාවක්. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=iD0_2aU0E80[/embed]

අපේ මිනිස්සු කරන්නේ සත්තු කරන වැඩ – මනෝ විද්‍යාඥ සමිතා ඇතුල්දොරආරච්චි

February 1, 2019
මනෝ විද්‍යාඥ සමිතා ඇතුල්දොරආරච්චි සමග eLearning අපි කල හරවත් කතාබහේ පළමු දිගහැරුම. "අපේ සමාජයේ ප්‍රශ්න ප්‍රාථමිකයි. එක්කෝ මුදල් පිලිබඳ නඩු, දික්කසාද නඩු හෝ ඉඩම් නඩු